Styrelsen 2020

 

                      

 

 

 

 

 

Distriktsombud                    Mats Larsson

0733503668                        mgl@telia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sekreterare                 Ann-Christin Lundin     

0704156455                ankilu57@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kassör                       Christer "Cege" Gustafsson

0703174151              cege.gustafsson@gmail.com

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Medlemsansvarig           Bo Eriksson                 

0701040231                  bosseeriksson.be@gmail.com

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskoordinator                 Björn Göthe

0761060166                             bjornns@gmail.com

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig                      Jan Gunnarsson                 

0763938836                        jansegel@yahoo.com

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

                

          

 


Ledamot/Materialansvarig      Jan-Åke Kårefjärd

0702231317                         karefjard@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Övriga funktioner

 

 

 

 

Valberedning  1    Stefan Wahlén

0708777535        stefan.wahlen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedning 2      Tommy Scott

0702680340          kapten.scott@telia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janne