Medlemsmötet 4 april


Inställt med anledning av att stämman blev inställd samt det vanskliga läget kring coronaviruset.