website counter

För medlemmar i Sörmlandswingarna:

Vill du vara med i SMS-gruppen? Skicka ett SMS med ditt namn o mobilnummer till webbansvarig.


Syfte:Att nå varandra vid t.ex.

spontan MC-tur eller ändringar i

program o.s.v.Webbansvarig:

Jan Gunnarsson

-----------------------

© 2004-2020

GWCS-Södermanland och resp. upphovsman

Det kan finnas ytterligare information om våra aktiviteter, ändringar m.m. på " Gästboken" och FB

INGEN JULTALLRIK MED KLUBBEN 2020


Styrelsen i GWCS Södermanland har beslutat att ingen gemensam sammankomst med jultallrik ska arrangeras i klubbens regi detta år på grund av Covid-19 pandemin med eskalerande smittspridning.

Hej!


Efter ett styrelsebeslut 11/10 läggs Sörmlandswingarnas egna hemsida (denna) ner inom kort och all information kommer i fortsättningen finnas på gwcs.se.
För att komma till distriktssidan,
Klicka in i menyn därefter Distrikt - Södermanland-Sörmlandswingarna.
Gästboken kommer även fortsättningsvis vara en informationskanal bl.a. för dom som inte har Facebook och den kan läggas som en genväg på hemskärmen om man vill , hur du gör beror på typ av dator/mobil.

NYA KLUBBFLAGGOR


Nu har vi fått hem nya flaggor till USA-flaggstängerna.

De har kanal för att träs direkt på den typen av flaggstång, men kan enkelt förses med flaggsnöre så att de är användbara även på flaggstänger som flaggan ska knytas fast vid. Styrelsen har beslutat om priset 125 kr per flagga.

Vi har nu ett Swish-konto för distriktet.

Vänligen betala in 125 kr / mottagen flagga till 1234040580 Flaggorna finns hos Do Mats Larsson.